Klachtenformulier

Via dit formulier kunt u in een paar stappen een klacht over een spambericht bij de Autoriteit Consument & Markt indienen. Deze eerste stap presenteert algemene vragen om te bepalen wat de aard van het spambericht is.

Het invullen van het formulier neemt circa vijf minuten in beslag. Indien de ACM uw klacht niet in behandeling neemt, krijgt u direct een melding.

1. Algemene vragen

Datum:
 -   -   *