Ik wil een klacht indienen

Heeft u spam ontvangen? Met het formulier kunt u bij ACM, de Autoriteit, Consument & Markt, een klacht indienen. Let op:
 

  • het is belangrijk dat u alle vragen beantwoordt. ACM heeft al uw informatie nodig om uw klacht te kunnen onderzoeken
  • indien uit uw antwoord bij een vraag blijkt dat er geen sprake is van spam (omdat u bijvoorbeeld toestemming heeft gegeven) kunt u het formulier niet verder invullen en versturen
  • vul voor ieder nieuw spambericht een nieuw formulier in. Als u het spambericht meerdere keren heeft ontvangen (per dag of op verschillende dagen), kunt u het formulier herhaald gebruiken.

 

Wat doet ACM met mijn klacht?

ACM gebruikt klachten als aanleiding om een onderzoek te starten. Na een uitgebreid onderzoek kan ACM de verzender van het bericht een waarschuwing geven. Indien de ernst en/of hoeveelheid van de klachten daartoe aanleiding geeft, kan ACM ook een last onder dwangsom opleggen. Die heeft tot doel de overtreding van het spamverbod te stoppen of een herhaling van de overtreding te voorkomen. de ACM kan tot slot een boete opleggen die kan oplopen tot een maximum van 450.000 euro per
overtreding.

 

Vanwege de enorme hoeveelheid spamklachten, kan ACM niet bij iedere klacht een afzonderlijk onderzoek instellen. Het gaat echt om aanpak van grote overlast.

 

Spam uit Nederland of uit het buitenland

ACM houdt toezicht op berichten die vanuit Nederland zijn verzonden en/of berichten die een Nederlandse opdrachtgever en/of adverteerder hebben.

 

Ook bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn en die berichten versturen naar ontvangers die zich in Nederland bevinden moeten zich aan de Nederlandse wet houden.

 

ACM werkt zoveel mogelijk samen met buitenlandse autoriteiten om ook spam afkomstig uit het buitenland te bestrijden.