Heeft u spam ontvangen? Op deze site kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Consument & Markt

Klacht indienen

Spam versturen is verboden in Nederland

Heeft u spam ontvangen? Berichten waar u niet om heeft gevraagd? Op deze website kunt u klachten over spam indienen. Bovendien kunt u lezen wat spam is, welke regels gelden voor het versturen van berichten en wat ACM, de Autoriteit Consument & Markt, doet om spam in Nederland te bestrijden.

ACM houdt toezicht op de naleving van de regels over spam. ACM kan partijen dwingen om een overtreding te beëindigen. Indien nodig, kan ACM boetes opleggen van maximaal € 450.000.